[zaloguj się]

[DACHOWCZANY ai

Fleksja

N pl dach(o)wczan(e).

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik oddachówka”: zrobiony z dachówek:
Wyrażenie: »wierzch dachowczany«: most do zamku górnego znowu dał zbudować p. wojewoda [...] chędogo tarcicami obłożony, dla siedzenia letnego, na niem 3 wierzchy dachówczane LustrMalb 178.

Cf DACHOWCZANNE]

MK