[zaloguj się]

DACHOWY (4) ai

a jasne; o prawdopodobnie jasne.

Fleksja
sg
fNdachowå

sg f N dachowå (2); -å (1), -(a) (1).pl f N dachow(e) (2).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Przymiotnik oddach (4): Stillicidium [...] Dáchowa kroplá Murm 17 [idem BartBydg 150]; Mymer1 4v; BartBydg 150, 150b.

Cf DASZNY

HJ