[zaloguj się]

DAGESZ (1) sb indecl

a pochylone; tekst nie oznacza é.

stp, Cn, Linde brak.

Znak diakrytyczny w Biblii hebrajskiej (kropka w literze) zaznaczający wymowę wybuchową zamiast szczelinowej (b zamiast w): Ták ma być cżytano Awram nie Abram/ ponieważ Dagesz niemáſz. BudBib I 6a marg.

HJ