[zaloguj się]

DAKTYLOWY (9) ai

a : å Mącz (6 : 3); o jasne.

-c- (8), -k- (1).

Fleksja
sg
mNdaktylowy nNdaktylow(e)
G Gdaktylow(e)go

sg m N daktylowy (3).n N daktylow(e) (2).G daktylow(e)go (4).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu oraz XVIII w. s.v. daktyl.

Przymiotnik oddaktyl; palmeus Mącz (9): Palmula, Dáctylowy owoc. Mącz [274]a; Palmetum, Sad/ ogród pálmowy álbo dáctilowy. Mącz [274]a.
Zestawienie: »daktylowe drzewo« [szyk 5 : 1] (6): Phoenix item, Dactilowe drzewo Mącz 298c, [274]a [4 r.], 403d.

»daktylowy orzech« (1): balanus [...] Proprie de palmulis sive dactylis dicitur, Daktilowy orzech Mącz 22d.

HJ