[zaloguj się]

1. [DANIEC sb m

Fleksja

N sg daniec.

stp, Cn brak.

Ten, który został dany:
Zestawienie: »od Boga daniec« = Adeodatus [kalka łacińskiego imienia]: Y trzećia theż woyná byłá w Gob przećiw Filiſtynom/ ná kthorey poráźił od Bogá dániec ſyn Láſu Hawtárcżyk z Bethleem/ Goliaſſá Geteycżyká Leop 2.Reg 21/19 (Linde).]

HJ