[zaloguj się]

DARMOJEDNY (1) ai

Fleksja

G pl darmoj(e)dnych.

stp, Cn brak, Linde XVIIIXIX w.

Przymiotnik oddarmojad: Zániechaymy koſztownych bánkietow [...] dármoiednych páchołkow/ barw drogich y nie długo trwáłych. VotSzl C4.

JW