[zaloguj się]
DAROWNE   stp; Cn, Linde brak.

Cf DAROWNY