[zaloguj się]

[DARZENIE sb n

Fleksja

L sg darz(e)niu.

stp, Cn, Linde brak.

Zdarzenie, przygoda: práwie mu chćiał zácżąć powiedáć o ſwym ſzcżęśliwym dárzeniu HistOtton 88.

Cf DARZYĆ]]

MB