[zaloguj się]

DAWACZ (1) sb m

Fleksja

N sg dawacz.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Znaczenia
Dawca: Dator, Dáwácz/ ten który dawa. Mącz 92a.

Synonimy cf DAWCA.

Cf 2. DANIEC, DAWCA

HJ