[zaloguj się]

DAWNIUCHNY (1) ai

Fleksja

N sg m dawniuchny.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Dem. i intens. oddawny” ῾odległy w czasie, starożytny: Author veterrimus, Dáwniuchny skłádácz. Mącz 491b.

Cf NIEDAWNIUCHNY

SB