[zaloguj się]

DAWNOWIECZNY (1) ai

Fleksja

N pl m pers dåwnowi(e)cżni.

stp, Cn, Linde brak.

Istniejący w odległych czasach, starożytny (kalka lat. longaerus):
Wyrażenie: »dawnowieczni heroes«: Dawnowiecżni Heróés nie táki żal mieli/ Co od ſmutkn wielkiego drndzy poptáſzeli. KlonŻal B2.

SB