[zaloguj się]

DĄBROWISTY (1) ai

Fleksja

N sg m dąbrowisty.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Pełen dąbrów: Saltuosus, Dąbrowiſti/ Chróśćiſty. Mącz 465d.

SB