[zaloguj się]

DŁONIATONOGI (1) ai

Fleksja

N pl subst dł(o)niatonogi(e).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Mający nogę w kształcie otwartej dłoni; płetwonogi: (marg) palmipedes anseres (‒) Dłoniátonogie gąſki káżdą tonią Rybę vgonią. KlonFlis B4v.

TK