[zaloguj się]

[DŁONIOWATY ai

Fleksja

N pl subst dłoniowat(e).

stp, Cn brak.

Przymiotnik oddłoń”; mający wielkość dłoni:
Szereg: »dłonisty abo dłoniowaty«: Oto ná dłoń [palmi mensuram] dałeś dni moie (marg) wł. dłoniſte ábo dłoniowáte: to ieſt/ ták krotkie iáko dłoń. (–)/ á wiek moy iáko nic przećiw tobie BudBib Ps 38/5 [6] (Linde).

Cf DŁONIOWY, [DŁONISTY]]

WG