[zaloguj się]

DŁUGOCZELUSTY (1) ai

Fleksja

N sg m długocz(e)lusty.

stp, Cn, Linde brak.

Mający długie szczęki: Głowę też miał [Ezop] bárzo śilną/ Ocży wpádłe/ bárwę cżarną: Krotkiey ſzyie/ długocżeluſty/ Cżarnozęby z wielkimi vſty. BierEz A2.

KCh