[zaloguj się]

DŁUGONOŚNY (1) ai

Fleksja

G sg m długonośnégo.

stp, Cn, Linde brak.

Długo noszony: Cokolwiek okrućieńſtwá/ y brzydkośći było/ Z długonośnégo bólu to ſie wytoczyło. GórnTroas 24.

KCh