[zaloguj się]

DŁUGOTRWAŁY (5) part praet act

Pisane zawsze rozłącznie.

o oraz a jasne.

Fleksja
sg
mNdługotrwały fN nNdługotrwał(e)
I Idługotrwałą I

sg m N długotrwały (3).f I długotrwałą (1).n N długotrwał(e) (1).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Trwający przez długi czas; durabilis Calag (5): Deſzcż/ albo wiatr dlugo trwaly: wedlug znamienia. FalZioł V 55, V 55; á iż nigdy długo trwáłe krolestwo iey [fortuny] być nie może RejZwierc 66; Calag 324b; Ale náſz Pan łáſkáwy ich [ludzi] dumę zuchwáłą/ Lamie powietrzem ſrogim/ woyną długo trwáłą. ZawJeft 5.

Cf NIEDŁUGOTRWAŁY

KCh