[zaloguj się]

DŁUGOŻYW (1) ai

Fleksja

N sg m długożyw.

stp, Cn, Linde brak.

Długotrwały, długowieczny; Polychronius ‒ Długoziw. Calep 818b.

Synonimy: długowieczny, długożywotny, stary.

KCh