[zaloguj się]

[DŁUGOŻYWNOŚĆ sb f

Fleksja

N sg długożywność.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Długie życie: rádoſć mężá ieſt iego długożywnoſć [exsultatio viri est longaevitas Vulg Eccli 30/23] KsięgiEklez I8v.

Synonim: długowieczność.]

MK