[zaloguj się]

DOCZYTAĆ (1) vb pf

Fleksja

3 pl m pers praet doczytali.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Przeczytać do końca lub do pewnego miejsca: Przeto ty porządki máią być chowáne/ niedbáiąc nic ná ony/ kthorym więc nieiáko wádzą: Abowiem tych tho czáſem obraża/ ktorzy niedoczytáli/ á zá iáką przyczyną co poſtanowiono pilnie ſye nie przypátrzyli. GroicPorz 14.

Formacje pochodne cf CZYŚĆ.

Cf [DOCZYTANIE]

JW