[zaloguj się]
DOFOŁDROWANY  stp s.v. dofołdrować; Cn, Linde brak.

Cf DOFOŁDROWAĆ