[zaloguj się]

DOGRYŹĆ (2) vb pf

o jasne.

Fleksja
praet
sg
3 f dogryzła

fut 3 sg dogryzie (1).praet 3 sg f dogryzła (1).

stp, Cn brak, Linde XVI (XVIII) i XVIII w.

Rozerwać zębami do końca, na śmierć; tu przen: zniszczyć, unicestwić [czego] (2): ktora [bestyja o siedmi głowach, tj. cesarstwo rzymskie] ácż byłá vpádłá/ ále ráná iey/ to ieſt zwirzchność iey/ byłá záſię odnowiona. Ale zda mi ſie iż iey iuż tá nowa beſtia [o rogach barankowych, tj. papiestwo] dogryzie álbo iuż dogryzłá RejAp 111v.

Formacje pochodne cf GRYŹĆ.

BZ