[zaloguj się]

DOKUCZLIWY (1) ai

Fleksja

A sg m dokuczliw(e)go.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Znaczenia
Srogi, surowy: Co ieſliże nic nie ieſt nikcżemnieyſzego nád cżłowieká nieumieiętnego/ á nád dokucżliwego nic gorſzego [nihil improbo iniquius]/ tedyć to dáleko więcey ma być gániono w ſędźioch ModrzBaz 87.

BZ