[zaloguj się]

[DOMOGOSPODARNY ai

Fleksja

A sg m d(o)mogospodarny.

stp, Cn, Linde brak.

Znajdujący się w domowym gospodarstwie: Weźmże myśliſtwá zá pewną nowinę/ Chceſzli mieć w kuchni káżdy dźień źwierzynę. Sprzęt opátrz pierwey domogoſpodárny/ Potym do Sárny. BielawMyśl B2.]

ZCh