[zaloguj się]

DOROTKA (2) sb f

Teksty nie oznaczają ó.

Fleksja
sg
G Dorotki
I dorotką

sg G Dorotki (1).I dorotką (1).

stp, Cn brak, Linde XVII w.

1. Kobieta lekkich obyczajów (czes. neporͮádná, klepavá, hrubá n. lehká zͮena) (1): Ale wy mnie zgotuycie s kołderką poduſzki/ Przy niey iákiey Dorotki/ á chociay Máruſzki. RejFig Cc4v.
2. Grube jelito u wieprza (1): Ia widząc żołądek iáśnie/ ná kthorym (iákom rzekł) śledźioná leżáłá/ był rowny bes máłá naywiętſzym ielitom/ rownie iáko ielito kątne wwieprzu/ kthore niektorzy Dorotką zową SienLek 95v.

KN