[zaloguj się]
DOROZUMIEJĄCY  stp s.v. dorozumieć; Cn, Linde brak.