[zaloguj się]

DOŚPIAŁY (5) part praet act

-ſ- (4), -ś- (1)

o jasne; -a- : -å- BielKron (2 : 1).

Fleksja

G sg m dośpiał(e)go (5).

stp notuje, Cn brak, Linde bez cytatu.

Znaczenia
Dojrzały (5):
Wyrażenie: »[ktoś] rozumu dośpiałego« [szyk 3 : 2] (5): Nic Bogu nieieſt podobnieyſzego iedno mąż doſpiałego rozumu BielŻyw 92, 3; KRánáus Macedońſkie kſiążę álbo Hetman/ ręki prętkiey/ myſli ſpráwney/ rozumu doſpiałego/ będąc po śmierći krolewſkiey/ wiodł walkę s pogránicżnym narodem BielKron 100v, 40v, 373v.

Cf DOŚPIEĆ

JZ