[zaloguj się]
DOWINIONY  stp s.v. dowinić się; Cn, Linde brak.

Cf DOWINIĆ