[zaloguj się]

DOZYS (1) sb f

Fleksja

N sg dozys.

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn); poza tym XVIII w.: doza.

Doza, dawka leku [῾η δόσις, mensura certa medicinae vel herbarum, confectionum in medicinis, datiodozys, greckie słowo, po polsku miarka lekarska na jeden raz Cn]: iego [lazura] doſyć [!] [= iego miárá SienHerb 334b] to ieſt wiele go ma człowiek na ieden raz wziąć: ieſt od XVI ziarn/ aż do IX. FalZioł IV 55b.

MK