[zaloguj się]

DOZYSKAĆ (3) vb pf

o oraz a prawdopodobnie jasne.

Fleksja
inf dozyskać
imperativus
sg
2 dożyszczy

inf dozyskać (1).fut 3 sg dożyszcze (1).imp 2 sg dożyszczy (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu (poza tym cytat z RejWiz błędnie s.v. dożyczyć).

Uzyskać, zdobyć, osiągnąć, otrzymać coś; pomyślnie załatwić (3):

dozyskać czego (2): Bo choć ledwe przed ſmiercią kto ſwego dożyſzcże/ Przedſię ſie go v Grodu pan dyabeł nápiſzcże. RejZwierc 244. Cf Zwrot.

dozyskać komu (1): A nędznicżek vbogi ſtoiąc przed nim [prokuratorem] piſzcży/ Pytáiąc co dáć to dáć/ iedno mi dożyſzcży. RejWiz 139v.

Zwrot: praw. »dozyskać [na kim] sprawiedliwości«= otrzymać zadośćuczynienie (1): yſch bi tha rzecz nyoſla nam zelziwoſcz gdi bi pan Voyewoda them obiczayem [przez zaaresztowanie posła królewskiego] doziſkacz na naſch ſprawyedlywoſczy myal kthorą radzi zdobram volyam vczinymi LibLeg 11/161.

Formacje pochodne cf ZYSKAĆ.

BZ