[zaloguj się]

DOŹRZAN (1) part praet pass pf

Fleksja

N sg n doźrzåno.

stp, Cn, Linde brak.

Dostrzeżony, spostrzeżony, zauważony: Wtorégo dnia od oné wyſokoſci a podnieſieniá vpadnie [morze] tako glęboko że ledwy będzie motz dozrzáno OpecŻyw 193.

Cf 1. DOJŹRZEĆ, NIEDOJRZANY

BZ