[zaloguj się]

DROGOSŁANY (1)ai

Oba o oraz a jasne.

Fleksja
pl
G drogosłanych
A subst drogosłan(e)

pl G drogosłanych (1).[A subst drogosłan(e) ].

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Kosztownie, z przepychem usłany:
Wyrażenie: »drogosłane mary«: Swiéc/ y dzwonów zániechay/ y mar drogo ſłánych/ Y głoſem żáłobliwym żołtarzów ſpiéwánych. KochPieś 55; [Trunnę y drogoſłAne mAry/ woz MIEC będę A ruchem nieſtaNownem Tám MEżnie vśiędę KmitaTreny C3 (Linde).]

SB