[zaloguj się]

[DROŻEZŁOT sb m

Fleksja

N sg drożezłot.

stp notuje, Cn, Linde brak.

bot. Erythraea Centaurium Pers. (Rost); centuria: centaurea [...] drozesloth [glosa z pocz. XVI w. w dziele:] Herbarius..., Pattaviae 1486 (cytat za Rost nr 5938).

Synonim: centurzyja.

Cf DROGOZŁOT, DROGI zest. »droższe złota«.]

MK