[zaloguj się]
DROŻKA (2) sb f 

o prawdopodobnie pochylone (tak w droga).

Fleksja

A pl dróżki (2).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.
Dem. oddroga” ‘przewody, kanały w organizmach żywych (2):
a. Tętnice, żyły, nerwy według ówczesnych pojęć medycznych rozprowadzające w organizmie ludzkim potrzebne do życiα powietrze (pneuma) (1):
Szereg: »żyły i drożki« (1): CZarnogłow [...] Maiącz mocż potwierdzaiączą/ roſpądzaiącz wilkoſci flegmiſtych grubych a kliowatych/ ádla tego otwiera żyły zatkane y inſze droſzki FalZioł I 123d.
b. Prawdopodobnie kanaliki w liściach lub prążki, zygzaki na liściach podobne do tych, jakie na skórze węża (1): [wężownik] więtſzy ma w ſobie droſzki podobne k wężowi [roſzcżki podobne k wężowi SienHerb 156b] FalZioł I 126b.

SB