[zaloguj się]

DRUGOROCZNY (1) ai

Fleksja

A sg f drugoroczną.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik od wyrażeniadrugi rok” ‘następny rok, jeszcze jeden rok’; jeszcze jednego roku:
Wyrażenie: »doba drugoroczna« = okres obejmujący cały następny rok, jeszcze jeden rok: Excluſiuè końcży rok gdy go piſáć pocżną: Incluſiuè zámyka dobę drugoroczną/ Aż pocżną ſześćſetnego y pierwſzego piſáć KlonWor [80].

SB