[zaloguj się]

DRUKARCZYK (2) sb m

a jasne.

Fleksja
sg
N drukarczyk
I drukarczyki(e)m

sg N drukarczyk (2).[I drukarczyki(e)m.]

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Czeladnik drukarski, pomocnik drukarza (2): Wierſz ten wſzyſtek przekreślony, Drukárczyk nieobácznie włożył. CiekPotr 91; z iednego wierſzá Drukarcczyk [!] w drugi wſkoczył, z iednego począwſzy. a w drugim ſkonczywſzy. CiekPotr 92; [IEden Mnich z Drukárcżykiem/ chciał ſie diſputowáć/ Ten ſobie kazał węzeł piſmá nágotowáć RejFig 1574 Ee7.]

SB