[zaloguj się]

DUPA (22) sb f

Fleksja
sg
N dupa
G dupy
D dupie
A dupę
L dupie
V dupo

sg N dupa (11).G dupy (2).D dupie (2).A dupę (5).L dupie (1).V dupo (1).

stp notuje, Cn brak, Linde XVIIXVIII w.

1. Odbyt; tyłek, zadek, pośladki; podex Mącz; anus, nates Calep (21): Nie długo ſie gowno kurzy/ ktore wcielęcey dupie burzy. March1 A4; Táko rychło łaczny vmiera/ iák ſyty ktoremu ſie dupá otwiera. March1 A4v, A3v, A4v; BierEz R2; Mnię łeb boli á wy mi dupę lecżyć chcecie. RejFig Ee, Aa7, Bb4v, Bb6v; RejZwierz 140v; Podex, Zádek / dupá/ rzić. Mącz 307c; Nates ‒ Zadnica, dupa. Calep 689b, 79a, 208a, 816a.
W przen (2): CZłonkowie wſzyſcy ſercu/ gdy kroleſtwo dáli/ Brzuch dworem/ práwą rękę márſzałkiem obráli. Dupá chciáłá do rády/ márſzałek iey w gębę/ Rzekłá rozgniewawſzy ſie/ wnet ia wam zágędę. RejFig Dd8v, D8v.
Przen: Niedołęga, ciemięga (4): Poide ſzię ſmiaċ onei dupie Snadz ych wieczey nayde w kupie RejKup n8v, t3; KlonŻal E4.
Zwrot: »stać jako dupa« (1): (did) Poſeł wiedźe Bjſkupą. (‒) Owoczem prziwiodł Bjſkupá Aleć ſtoy yako Duppá RejKup bb4.
2. Zestawienie w funkcji nazwy botanicznej: »babia dupa« = Marchantia polymorpha L. (Rost); gorzykwiat; consiligo Calep (1): Consiligo – Babia dupa. Calep 246b.

Synonimy: 1. rzyć, siedzenie, stolec, zadek, zadnica.

KN