[zaloguj się]

DZIKOŚĆ (3) sb f

o jasne.

Fleksja
sg
N dzikość
G dzikości
A dzikość

sg N dzikość (1).G dzikości (1).A dzikość (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

Bycie dzikim, nioswojonym; popędliwość, srogość; feritas Calep, Cn (3): Feritas ‒ Srogosć, dzikość. Calep 413a.
Zwroty: »popuścić dzikości albo dziwności precz« = oswoić się (1): Mansuefio, Krotnąć/ Spokoynieyſzym być. Popuśćić dzikości álbo dźiwności precz. Mącz 208c.

»dzikość składać« = dać się oswoić, łagodnieć (1): Mansuefio ‒ Dzikoscz zkładam. Calep 637a.

Synonimy: dziwność, popędliwość, srogość.

KN