[zaloguj się]

DZIONEK (1) sb m

Fleksja

N sg dzi(o)nek.

stp brak, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

Dem. oddzień; diecula Cn: Diecula ‒ Dzionek. Calep 321b.

BZ