[zaloguj się]
DZIRWA  stp; Cn: dzierzwa s.v. dzierzba, Linde brak.

Cf [DZIERZBA]