[zaloguj się]

DZIWACZKA (1) sb f

Fleksja

N sg dziw(a)czka.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Kobieta zmienna, chimeryczka, o osobliwych upodobaniach i przyzwyczajeniach: Doſić ią mam ſwey nędże/ a tak mnię nić do ciebie Acż ći nie ią ludzieć mowią/ iżes twa miłoſcz dzywacżka RejJóz C6v.

KCh