[zaloguj się]

DZIWOCZEK (2) sb m

Teksty nie oznaczają ó.

Fleksja
sg
G Dziwoczka
A dziwoczka

sg G Dziwoczka (1).A dziwoczka (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. Ptak żyjący na swobodzie, nieoswojony (1): ZOraẃ domá chowány/ wolno ſobie chodzi/ Na owego dziwocżká/ káżdy s kiyem godzi. RejZwierz 125v.
2. n-pers (1): Item flaſchką y konew czenowa wpradze vkradl ſchinkarcze yedney y v pytrow thą przedal wlithomyſlyu v dziwoczka za 9 groſchi LibMal 1550/154.

KCh