[zaloguj się]

DZIWOCZYĆ (1) vb impf

Fleksja

3 sg m praet dziwoczył.

stp, Cn, Linde brak.

Postępować jak dzikus, zachowywać się niewłaściwie, jak szalony: Dźiwiſz ten dźiwoczył, nie dármo go ták zwano: bo y świecę zgáśił, y pſem drugiego poſczwał. SarnStat 1267.

KCh