[zaloguj się]

2. [DZIWOWID sb m

Fleksja

I sg dziwowid(e)m.

stp, Cn brak.

Znaczenia
Rzecz niezwykła:
Wyrażenie: »dziwowid niewidny«: iáko oná ſtárożytna Zydowſka Arká/ ktora w świątnicy ſkrytá/ dźiwowidem niewidnym ſámemu Izraelowi byłá. BzowRóż 47 (Linde).]

LW