[zaloguj się]

DZIWOWIDZNY (1) ai

Fleksja

N sg m dziwowidzny.

Sł stp, Cn, Linde brak.

Okazujący zdziwienie: Mirabundus, Dźiwuyący ſie/ dźiwowidzny. Mącz 223c.

Cf DZIWUJĄCY SIĘ

KCh