[zaloguj się]

DZIWOWRONY (1) ai

Fleksja

N pl m pers dziwowr(o)ni.

stp, Cn, Linde brak.

Niezwykle czarny, tu w funkcji rzeczownika jako peryfrastyczne określenie Etiopów, poddanych Memnona, bohatera trojańskiego: Nie ták nád grobem płácżą Memnonowym oni Pod Troią zábitego páná dźiwowroni. KlonŻal B2.

KCh