[zaloguj się]

(14)

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z tych samych przykładówstreszczony) s.v. dz.

Znak graficzny na oznaczenie głoski ʒ́ (14): Wokáliſzami zową ototy/ a e i o v y/ choc ſpunctem choc przes punctu piſáne/ Ktoré téſz trzeba ná pamięći mieć/ dlá tego co się będźie niżyi powiedało idź/ iedź/ śiądź/ żołądź/ Od ć ſpunctem mało rózné/ iedno iſz niemowięmy/ ićie/ ale idźie/ iećie ale iedźie etc. MurzOrt Bv, B; / będźie dźiśia ludźie ſądźił JanNKar G2v, E3 [2 r.], E3v [2 r.], G2v, H3v [3 r.]; OBIECADŁO ZAS Y ORTHOgráphia wedle Iego M. Páná Górnickiégo ták idżie. A a á ą b b̂ c ĉ cc dʒ đ JanNKarGórn G3v, G4; OBIECADŁO WEDLE ORTHOGRAphiiéy Páná Kochánowskiégo ták idzie. A a  ą b  c ć cƶ d dʒ dʒ́ dʒ̇ JanNKarKoch G3.

KN