[zaloguj się]
DŹWIARSTWO   stp; Cn, Linde brak.

Cf DRZASTWO, DZIARSTWO