[zaloguj się]

DŻDŻYĆ (4) vb impf

Fleksja
indicativus
praes
sg
3 dżdży
praet
sg
3 m dżdżył
fut
sg
1 m dżdżyć będę

praes 3 sg dżdży (2).praet 3 sg m dżdżył (2).[fut 1 sg m dżdżyć będę.]

stp notuje, Cn brak, Linde XVI w.

1. Zsyłać deszcz; pluere Vulg (4): Boć y do Sodomy [Syn] nie zſtąpił/ bez woli oyeowſkiey: áni dżdżył ſam od śiebie/ ále od Páná zá vżycżoną iemu władzą od oycá. CzechEp 196 [idem] 250; JanNKar E3.

dżdżyć na kogo (1): ktory [Bóg] wywodźi ſłońce ná złe y ná dobre: y dżdżi ná ſpráwiedliwe y nie ná ſpráwiedliwe [pluit super iustas et iniustos Vulg Matth 5/45]? CzechEp 19.

2. [Zsyłać z nieba jak deszcz; pluere Vulg:

dżdżyć co komu: Y dżdżył im mánnę [et pluit illis manna] ku iedzeniu: y dał im chléb niebieſki WujBib Ps 77/24.

dżdżyć czym na kogo: Ogniem y śiárką dżdżyć będę nań y ná woyſko iego [ignem et sulphur pluam super eum et super exereiturn eius] WujBib Ez 38/22.

W przen [na kogo co]: áby nań wypuśćił gniéw zápálczywośći ſwéy/ y dżdżył nań woynę ſwoię [ut emittat in eum iram furoris sui, et pluat super illum bellum suum] WujBib Iob 20/23 (Linde).]

Formacja współrdzenna: zadżdżyć się.

LW