[zaloguj się]

[EBIJOŃSKI ai

Fleksja

D pl (e)bij(o)ński(e)m.

stp, Cn, Linde brak.

Właściwy ebijonitom (w XVI w. ebijonitów wywodzono błędnie od nie istniejącego tworcy sekty Ebijona, od którego utworzono też ai ebijoński): O Synu Bożym/ iże był przed ſtworzeniem świata/ a iż ieft przezeń wſzyſtko vcżyniono/ przećiw fałeſznym wykrętom Ebiońſkiem. PiotrGonSyn kt.]

FP